Frivillige ved Dalum Kirke

Dalum Kirke har en stor gruppe frivillige, der hjælper kirken med at gennemføre store som små arrangementer - lige fra at brygge kaffe til at arkivere artikler. Her er gruppen (så godt som) samlet til den årlige frokost - sammen med kirkens præster og personale.

Tilmelding og betaling

Tilmelding til Folkeuniversitetet www.fuodense.dk,telefon 65 50 27 72 eller Dalum Kirkekontor telefon 66 13 24 14. Betaling ved tilmelding.

Hele serien koster 450 kr. og enkeltforedrag 130 kr.