Klezmerkoncert d. 28/10 2018 kl. 16.00

Til denne koncert går kærlighedspoesi og musik op i en højere enhed.

Teksten som bearbejdes er "Højsangen", en tekst hentet fra Det gamle Testamente og derfor skrevet længe før vor tidsregning. Den er skrevet af Kong Salomo - eller til Kong Salomo. Det er uvist. Højsangen omtales ofte som Bibelens mest populære bog. Ingen anden bog har været genstand for så mange forskellige fortolkninger som den. Den allegoriske fortolkning har været fremherskende, dvs. bogen blev opfattet som billedetale, der beskriver en åndelig virkelighed. Den blev opfattet som fremstilling af det jødiske folks historie fra overgangen over det røde hav til Messias' komme. I middelalderen var den et billede på forholdet mellem Kristus og Jomfru Maria. Den mest livsstærke er den mytiske, kærlighedsforholdet som forholdet mellem Kristus og Israel, eller Kristus og Kirken. Og endelig, den mere realistiske, at bogen ganske enkelt handler om et erotisk forhold mellem to mennesker.

Musikken som Højsangen er svøbt i til denne koncert er klezmermusikken. Ordet klezmer er hebraisk og betyder ordret "stemmens instrument". Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i Østeuropa før 2. verdenskrig og som sådan skæbneforbundet med jødernes historie. Musikken fandt fodfæste og grobund på amerikansk grund efter krigen og er i dag udbredt over hele verden. Koncertens to musikere tager udgangspunkt i den gamle opfordring: nemlig at gøre musikken til en ordløs sang, en musik der har gjort sig fri af ordene, og som blot jubler (og græder). Klezmermusikken har jødiske/orientalske rødder, men rummer også spor af russisk, ungarnsk og endelig amerikansk underholdningsmusik. 

Højsangens smukke vers læses af skuespiller Nis Bank-Mikkelsen. Højsangens tekster svøbes i klezmermusik af klarinettist Jens Schou og harmonikaspiller Anders Singh Vesterdahl.

Koncerten er en del af kulturfestivalen "Abrahams sammenbragte børn" og er arrangeret af hhv. Dalum bibliotek og Dalum Kirke.

28okt kl. 16:00

Klezmerkoncert

"Højsangen" svøbt i Klezmer

Kærlighedspoesi og musik går op i en højere enhed. …

28okt kl. 16:00
07nov kl. 17:00

Aftensang

ved præst Lars Hagensen

07nov kl. 17:00
02dec kl. 16:00

Julekoncert med Kantoriet

02dec kl. 16:00