Du er her: 

Påsken i Dalum Kirke

PÅSKENS GUDSTJENESTER

 

Palmesøndag 14. april kl. 10.00

Palmesøndag begynder påskeugen i kirken – og med den fortællingen om de sidste dramatiske dage i Jesu liv. Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel, og blev hyldet som en konge.

I Dalum Kirke har vi familiegudstjeneste palmesøndag. Vi skal svinge med palmegrene og høre om påsken - og når gudstjenesten er slut, er der ”æggejagt” for børn og voksne.

 

Skærtorsdag 18. april kl. 19 (NB: gerne tilmelding via kirkekontoret)

Vi mindes i kirken Skærtorsdag den aften, hvor Jesus samlede sine disciple for sidste gang til et måltid. Aftenen er formet som en gudstjeneste med inspiration hentet fra den jødiske påskefejring. Vi lytter til musik og tekster fra Bibelen, vi synger sammen og vi spiser i fællesskab et fint måltid, hvor vi får mulighed for at snakke lidt med hinanden for så til sidst at holde nadver. Det hele foregår oppe i kirkens kor og Qvindetta med fem professionelle musikere medvirker. Kirkens egen organist har til aftenen komponeret nadvermusikken.

Vi beder af hensyn til måltidet om en forhåndstilmelding. Tilmeld dig via dette link:https://forms.churchdesk.com/f/SJmOF0g_V

eller på kirkens kontor på telefon 30 68 30 66 el. mail takirkeogkultur@gmail.com

 

Langfredag 19. april kl. 15.00

Lidelse, kors og død. Langfredag er kirkeårets mørkeste dag, hvor vi følger Jesus på vejen fra domfældelse i Jerusalem til korsfæstelse på Golgatha.

Langfredag kl. 15.00 er der liturgisk gudstjeneste i Dalum Kirke. Gudstjenesten er bygget op over læsninger af lidelseshistorien, fællessalmer og korsatser fra Stabat Mater-litteraturen. ”Stabat Mater”-musikken skildrer den lidende moders (Jomfru Marias) smerte, mens hun står ved korsets fod. Vi oplever lidelseshistorien gennem Marias øjne.

Dalum Kantori medvirker under ledelse af Jakob Hedegaard samt organist Poul Pock-Steen.

 

Påskedag 21. april kl. 10.00

”Kristus er opstanden!” Budskabet om opstandelse møder os Påskemorgen. Mørket er brudt og livet har sejret over døden. Opstandelsesbudskabet fylder os med glæde og undren på samme tid, men størst er glæden – Påskedag fejrer vi livets fest. Kirken står blomstersmykket denne morgen og Kantoriet fylder kirken med jublende påskemusik.

 

2. påskedag 22. april kl. 10.00

Et par disciple er med tungt hjerte på vej til landsbyen Emmaus. De drøfter påskens begivenheder, en mand støder til og følges med dem. Det han siger får deres hjerter til at banke ekstra. Og ved det fællesmåltid opdager de hvorfor.

 

 

Påskefilm:

UDVANDRINGEN FRA EGYPTEN

Storfilm i Annekset onsdag den 10. april kl. 19.00

Påskens har sine historiske rødder i Bibelens gammeltestamentlige beretning om den forunderlige og guddommelige befrielse af jøderne, der i 400 år havde levet i slaveri under egypterkongernes åg. Også på Jesu tid dannede fortællingen om udvandringen fra Egypten til frihed og det forjættede land baggrund for den påske, som evangelierne beretter om. Som en historisk baggrundsfortælling for påskens gudstjenester viser vi i annekset den seneste storfilm om udvandringen fra Egypten. Filmen er fra 2014, hedder ”Guder og konger” og er instrueret af den kendte britiske filminstruktør Ridley Scott.

 

 

Del dette: