Du er her: 

Dalum Kirkes vision

Vi ønsker med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer.

Vi ønsker at være kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Vi ønsker at udgøre en samtalestation i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ugen igennem ønsker Dalum Kirke at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. 

Dalum Kirkes gudstjenester og aktiviteter skal indgå i et med- og modspil til livet i dagens samfund.

Dalum Kirkes Menighedsråd, marts 2013