Du er her: 

Menighedsrådet

Hvis ikke andet er anført kan menighedsrådets medlemmer kontaktes gennem kirkekontoret: 

Tlf: 66 15 25 20  

E-mail: dalum.sogn@km.dk

Menighedsrådets e-mailadresse: 7787@sogn.dk

 

Boye Lagerbon Jensen

Formand

Telefon: 66137324

Email: bata@mail.dk

 

Kirsten Grauslund

Næstformand 

Telefon: 51 92 96 36

Email: kirsten@grauslund.com

 

Bente Alleslev

Kasserer

E-mail: bentealleslev@hotmail.com

Tlf: 25 69 00 25

 

Jens Dahl

Kirkeværge

E-mail: jenstdahl@gmail.com

Tlf: 60 40 64 05

 

Edith Storm Jensen

Kontaktperson

E-mail: astorm@stofanet.dk

Tlf: 66 17 38 18

 

Else Marie Andersen

Medlem

Tlf: 20 66 32 46

Email: emandersen@stofanet.dk

Bodil Mortensen

Medlem

E-mail: bodil.m@stofanet.dk

Tlf: 66 17 36 96

 

Jan Michael Rasmussen

Medlem

E-mail: rasmussenmichael0@gmail.com

 

Vibeke Kjelstrup

Medlem

Email: v.kjelstrup@gmail.com

 

 

 

Trine Lützen

Medlem

E-mail: trine.lytzen@gmail.com

 

Lars Hagensen

Sognepræst, kirkebogsførende

Tlf. 66179773. Træffes ikke mandage.

E-mail: LHHA@km.dk

 

Dorthe Tofte-Hansen

Sognepræst, Kontaktperson

Tlf. 66132060. Træffes ikke mandage

E-mail: dath@km.dk