Børn og unge

I Dalum Kirke har vi forskellige tilbud til det yngre segment i sognet.

Se nærmere i underpunkterne her på hjemmesiden.

Vi tilstræber at Dalum kirke er et sted, hvor børnene og de unge kan finde et sted med plads, rummelighed og fællesskab. 

 

Her kan du se nogle af de tilbud kirken har:

KREA-dage

Babysalmesang 

Fastelavnsgudstjeneste

Lanternegudstjeneste

   Børn og unge

   Børn og unge digitalt