Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) arbejder blandt asylsøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Det sker bl.a. gennem det personlige møde mellem mennesker - ved gudstjenester og igennem mange forskellige aktiviteter.

FTS blev oprettet i 1999 som et samarbejde mellem sogne i Hjallese og Skt. Knuds provstier i Odense Kommune og har årligt ca. 7.500 besøgende

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde – The Danish Church´ Cross-Cultural Network in Odense.

The purpose of The Cross-Cultural Network is to work among asylum seekers, refugees and immigrants with the intention of furthering a popular and religious integration across ethnic and religious differences. The aim is realized at church services and through the different cross-cultural activities.

FTS was established in 1999 as a collaboration between parishes in Hjallese and Skt. Knuds Deaneries in Odense Municipality and has around 7,500 visitors every year.

I anledning af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odenses 20 års jubilæum. Læs Festskrift 1999-2019 her