Menighedsråd

Menighedsrådet 2020-2024

Hvis ikke andet er anført kan menighedsrådets medlemmer kontaktes gennem kirkekontoret: 

Tlf: 30 68 30 66 

E-mail: dalum.sogn@km.dk

Send sikker mail til Dalum Sogns Menighedsråd ( evt. indholdende cpr.nr.)

Menighedsrådets e-mailadresse: 7787@sogn.dk      

Menighedsrådvalg 2024

Orienteringsmødet afholdes den 14. maj 2024 kl. 19 i Annekset. 

Valgforsamling  tirsdag den 17. september 2024 i Annekset. Tidspunkt endnu ikke fastlagt.