Menighedsråd

Menighedsrådet 2020-2024

Hvis ikke andet er anført kan menighedsrådets medlemmer kontaktes gennem kirkekontoret: 

Tlf: 30 68 30 66 

E-mail: dalum.sogn@km.dk

Send sikker mail til Dalum Sogns Menighedsråd ( evt. indholdende cpr.nr.)

Menighedsrådets e-mailadresse: 7787@sogn.dk