Gudstjenester

Søndage kl. 10 i kirken. (Under renoveringen i Annekset)

Indimellem aftengudstjenester

Aftensang den første onsdag i hver måned kl. 17 i kirken (under renoveringen i Annekset)

I Dalum Kirke er der et levende gudstjenesteliv i stadig udvikling. Derfor byder vi på en mangfoldighed af gudstjenester fra søndagens gudstjenester, høstgudstjeneste, julespil til stilfærdig aftensang. Der er babysalmesang og vi tilstræber at være en demensvenlig kirke.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede, som er bosiddende i Dalum sogn eller har løst sognebånd til én af præsterne ved Dalum Kirke, kan få kirkebil til gudstjenester og aftensang. Ønsker du at benytte kirkebil, skal du henvende dig til kirkekontoret på tlf. 30 68 30 66 eller skrive en mail til dalum.sogn@km.dk senest fredag kl. 12.00. Vi bestiller bilen til dig.

 

 

   

   

   Gudstjenester

Billeder fra høstgudstjenesten d. 9/9 2018