Nyt fra præsterne

Dette er et sted hvor præsterne Dorthe Tofte-Hansen og Lars Hagensen lægger aktuelle og vedrørende artikler, betragtninger eller andet materiale ud. Ordet er frit for præsterne:

   Nyt fra præsterne