Navngivning og navneændring

Anmeldelse af navn og navneændring sker med NemID på www.borger.dk

Alle borgere skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavn, men kun ét efternavn,

Navngivning

Som forældre skal du sørge for at dit barn får et navn inden det fylder 6 måneder. 

Navngivning kan ske ved dåb i folkekirken eller ved digital anmeldelse til kirkekontoret på borger.dk. Ønsker du dåb i Dalum Kirke er det en god ide at ringe til kirkekontoret i god tid for nærmere aftale Tlf.: 6615 2520.

Se liste over godkendte fornavne og læs mere om reglerne for navngivning på familieretshuset.dk

Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.

Ønsker du at ændre dit eller dit barn navn, skal du gøre det på borger.dk med MitID.

Gebyr

Der er fastsat et gebyr på navneøndring, som skal betales sammen med anøgningen. Ansøgningen om navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis, hvis der opnås navnefælleskab mellem ægtefællerne.