Om kirken

Visioner (2018)

Dalum Kirkes vision

Dalum Kirke – mere end bare en kirke

-her vil vi gerne, at man kan finde rum til tro og fordybelse
Derfor er kirken åben hver dag fra kl.8 til kl.18

-her stræbes efter, at evangeliet forkyndes stærkt og vedkommende
Derfor er der gudstjeneste hver søndag

-her ønsker vi, at man kan hente håb i sorgen og i tvivlen
Derfor kan man altid tale fortroligt med kirkens præster, deltage i en sorggruppe eller henvende sig til kirkens besøgstjeneste

-her ønsker vi, at der er musik for sjælen
Derfor byder vi ofte på dygtigt spillet orgelmusik og korsang ved kirkens organist og kantori

-her vil vi tilbyde meningsfuldt fællesskab
Derfor er man altid velkommen til de kirkelige tjenester, sognemøder og filmaftner.

-her er et levende gudstjenesteliv i stadig udvikling
Derfor byder vi på en mangfoldighed af gudstjenester fra høstgudstjeneste, julespil til stilfærdig aftensang. Der er babysalmesang og vi tilstræber at være en demensvenlig kirke.

-her prioriterer vi at være synlige, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet

Vi ses i Dalum Kirke!