Menighedsråd

Menighedsrådet

Hvis ikke andet er anført kan menighedsrådets medlemmer kontaktes gennem kirkekontoret: 
Tlf: 66 15 25 20  
E-mail: dalum.sogn@km.dk

Henvendelse med sikker formular (evt. indholdende cpr.nr.)


Menighedsrådets e-mailadresse: 7787@sogn.dk

 

Boye Lagerbon Jensen

Formand

Telefon: 66137324

 Email: bata@mail.dk

 

    

Lars Hagensen

Næstformand

Tlf. 66179773

 E-mail: LHHA@km.dk 

 

Bente Alleslev

Kasserer

E-mail: bentealleslev@hotmail.com 

                                          Tlf: 25 69 00 25

 

  

Jørgen Lund 

Kirkeværge       

E-mail: jsl@tarpgaard.dk

                                                                                           

Edith Storm -Jensen 

Kontaktpeson

E-mail: astorm@stofanet.dk

Tlf: 66 17 38 18

 

Kirsten Grauslund

Medlem

Telefon: 51 92 96 36

 Email: kirsten@grauslund.com

 

Bodil Mortensen

Medlem

E-mail: bodil.m@stofanet.dk

Tlf: 66 17 36 96

 

Jan Michael Rasmussen

Medlem 

E-mail: rasmussenmichael0@gmail.com

 

 

Vibeke Kjelstrup

Medlem

Email: v.kjelstrup@gmail.com

 

 

Trine Lützen

Medlem

E-mail: trine.lytzen@gmail.com

 

 

 

  Susanne Rahbek Jensen                            

  Medlem

  E-mail: susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk

 

 

 Jens Jørgen Zinck  

 Medlem

 E-mail: jorgenzinck@gmail.com

 

 

Lars Hagensen
Sognepræst, kirkebogsførende
Tlf. 66179773. Træffes ikke mandage.
E-mail: LHHA@km.dk

 

 

Dorthe Tofte-Hansen
Sognepræst, Kontaktperson
Tlf. 66132060. Træffes ikke mandage
E-mail: dath@km.dk

 

 

Seneste årsberetning

Beretning 2016-17 Dalum-kirke

Tidligere årsberetninger

Beretning 2015-16 Dalum-kirke
Beretning-2014-15 Dalum-kirke
Beretning-2013-14 Dalum-kirke
Beretning-2011-12 Dalum-kirke

 

Ophavsret: